หน้าแรก เกี่ยวกับ ส.น.บางซื่อ เขตพื้นรับผิดชอบ สายงานการบังคับบัญชา ประวัติความเป็นมา ข้อมูลข่าวสาร ติดต่อ - สอบถาม การป้องกันทุจริต/ITA  
มุมสมาชิก
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส
การป้องกันทุจริต/ITA
สน.บางซื่อแฟนเพจ


Face Book สน.บางซื่อ
สน.บางซื่อแฟนเพจ


งานป้องกันปราบปราม
Fงาน ป.สน.บางซื่อ


งานจราจร
Fงาน ป.สน.บางซื่อ


ศปอส.ตร.
ศปอส.ตร. - แจ้งเหตุ 1599 แจ้งเหตุอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี โทร.1599สน.บางซื่อ ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

VDO เกี่ยวกับ สน.บางชื่อข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก


พ.ต.อ.กฤษฎางค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ สั่งการให้ข้าราชการตำรวจ ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ ให้ภาคเอกชนดำเนินการตาม
มาตรการป้องกัน โควิด-19 เพื่อป้องกันการระบาดในพื้นที่
พ.ต.อ.กฤษฎางค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ อบรมปล่อยแถวกำลังพล ปฏิบัติหน้าที่ จุด ว.43 ป้องกันเหตุ ถ.พหลโยธิน
พ.ต.อ.กฤษฎางค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ อบรมปล่อยแถวกำลังพล ป้องกันเหตุ ถนนพระรามหก
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรศัพท์ : 0-2279-1500 fax : 0-2279-3764