มุมสมาชิก
Line QR Code
Face Book สน.บางซื่อ
สน.บางซื่อแฟนเพจ


งานป้องกันปราบปราม
Fงาน ป.สน.บางซื่อ


งานจราจร
Fงาน ป.สน.บางซื่อสน.บางซื่อ ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์


gallery thumbnail
พ.ต.อ.กฤษฎางค์ จิตตรีพล
ผกก.สน.บางซื่อ

พ.ต.อ.กฤษฎางค์ จิตตรีพล ผกก.สน.บางซื่อ


พ.ต.ท.อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์
รอง ผกก.ป.สน.บางซื่อ

พ.ต.ท.สมาน ครองสิน
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. มารุต สุดหนองบัว
รองผกก.สืบสวน สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. จรัญ เศรษฐการณ์
สว.อก.สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. วชิรวิชญ์ สุกิน
รอง ผกก.จร.สน.บางซื่อ
พ.ต.ท. อาริศ คูประสิทธิ์รัตน์
รอง ผกก.ป.
สน.บางซื่อ
พ.ต.ท.หญิง ชุติมา ศิริเมธาวี

รอง ผกก.(สอบสวน)
สน.บางซื่อ หัวหน้างาน
พ.ต.ท. มารุต สุดหนองบัว
รองผกก.สืบสวน
สน.บางซื่อ
พ.ต.ท.จรัญ
เศรษฐการณ์
สว.อก.
สน.บางซื่อ
พ.ต.ท. วชิรวิชญ์
สุกิน
รอง ผกก.จร.
สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. ก้องภพ มาสืบชาติ
สวป.สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. อดิศักดิ์ แก้ววงษา
สวป.สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. วุฒิเดช พ่อค้า
สวป.สน.บางซื่อ

พ.ต.ท.เสฏฐพัฒน์ ศิริวงศ์
รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. สุคนธ์ แสงโสดา
สว.สส.สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. สุระ ตั้งวัฒนกิตติกุล
สว.สส.สน.บางซื่อ

พ.ต.ท. พุฒิพัฒน์ โกยมวงษ์เจริญ
สว.จร.สน.บางซื่อ
สวป.สน.บางซื่อ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.บางซื่อ สว.สส.สน.บางซื่อ สว.จร.สน.บางซื่อ
พ.ต.ท.
ก้องภพ
มาสืบชาติ
พ.ต.ท.
อดิศักดิ์ แก้ววงษา
พ.ต.ท.
วุฒิเดช พ่อค้า
พ.ต.ท.
จิรภัทร แต้มทอง
พ.ต.ท.เสฏฐพัฒน์
ศิริวงศ์
พ.ต.ท.
วรภัทร
สุขไทย
พ.ต.ท.
สุคนธ์
แสงโสดา
พ.ต.ท.
สุระ ตั้งวัฒนกิตติกุล
พ.ต.ต.
พุฒิพัฒน์
โกยมวงษ์เจริญ

พ.ต.ท.
สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ

พ.ต.ต. สุพจน์ มะลิเลิศ
สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ
พ.ต.ท.
สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ
พ.ต.ต. สุพจน์ มะลิเลิศ
สว.(สอบสวน) สน.บางซื่อ
- -
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรศัพท์ : 0-2279-1500 fax : 0-2279-3764