[014] ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
014-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ต.doc, 014-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ต.pdf

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
014-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-พ.doc, 014-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-พ.pdf

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
014-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ธ.doc, 014-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ธ.pdf

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
14-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม2567.doc, 14-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม2567.pdf

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
14-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์2567.doc, 14-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-กุมภาพันธ์2567.pdf

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
14-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มีนาคม2567.doc, 14-ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มีนาคม2567.pdf


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764