9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารกำลังพล


มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ สร้างขวัญกำลังใจ

การมอบรางวัล ตำรวจดีเด่นแต่ละด้าน

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
fax : 0-2279-3764