9.2 การบริหารงาน


การให้บริการ E-Service

1. แจ้งเอกสารหายออนไลน์


2. ระบบนัดหมายแจ้งความออนไลน์
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
fax : 0-2279-3764