ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการในรอบปีงบประมาณ 2565
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2564
  เดือน มกราคม 2565
  เดือน กุมภาพันธ์ 2565
  เดือน มีนาคม 2565
  เดือน เมษายน 2565
  เดือน พฤษภาคม 2565
  เดือน มิถุนายน 2565
  เดือน กรกฎาคม 2565
  เดือน สิงหาคม 2565
  เดือน กันยายน 2565
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
fax : 0-2279-3764