- อำนาจหน้าที่ตำรวจ
 - การกำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ
 - คำสั่ง พงส 538-2555


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
fax : 0-2279-3764