[22] ช่องทางร้องเรียน

ช่องทาง Facebook

Face Book สน.บางซื่อ
สน.บางซื่อแฟนเพจ


งานป้องกันปราบปราม
Fงาน ป.สน.บางซื่อ


งานจราจร
Fงาน ป.สน.บางซื่อช่องทาง Lineร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสช่องทาง E-MAILdiv2_09@hotmail.com


ช่องทาง โทรศัพท์โทร. 02-279-3764
โทร. 086-035-2455
แฟกซ์. 02-279-3764ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764