[021] การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
021-รายงานมาตราการป้องกันความเสี่ยง-งานอำนวยการ.PDF021-รายงานมาตราการป้องกันความเสี่ยง-งานป้องกันปราบปราม.PDF021-รายงานมาตราการป้องกันความเสี่ยง-งานจราจร.PDF021-รายงานมาตราการป้องกันความเสี่ยง-งานสืบสวน.PDF021-รายงานมาตราการป้องกันความเสี่ยง-งานสอบสวน.PDF


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764