[020] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764