[019] สรุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน พ.ศ. 2566 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม พ.ศ. 2566 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม พ.ศ. 2566 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

 

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764