[017] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ประจำปี 2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปี 2566


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปี 2566


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764