[017] ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี017 - ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
017-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต.docx, 017-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต.PDF


*** ช่องทางร้องเรียน ***ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764