[015] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 สน.บางซื่อ
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF , Docx


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 สน.บางซื่อ
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF , Docx


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 สน.บางซื่อ
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF , Docx


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 สน.บางซื่อ
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF , Docx


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 สน.บางซื่อ
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF , Docx


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 สน.บางซื่อ
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF , Docx

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764