[013] ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
ทะเบียนคุมงบประมาณเงินกองทุนสืบสวนฯ
013-ทะเบียนคุมงบประมาณเงินกองทุนสืบสวนฯ.doc, 013-ทะเบียนคุมงบประมาณเงินกองทุนสืบสวนฯ.pdf

รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ


013-รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ.pdf, 013-รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนฯ.xlsx


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764