[012] แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามหนังสือสั่งการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 ประจำปี 2567


ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปี 2567ดาวน์โหลดไฟล์ Exel , PDF

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ ประจำปี 2567ดาวน์โหลดไฟล์ Exel , PDF
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764