[011] ข้อมูลผลการดำเนินงานเชิงสถิติ


งานในเชิงสถิติด้านคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


OIT011-1-ข้อมูลคดี สน.บางซื่อ.xlsx


ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

OIT011-2-ข้อมูลสถิติตั้งด่าน สน.บางซื่อ.xlsx

รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

>
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764