[09] คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือประชาชนเรียนรู้กฎหมายสิทธิหน้าที่และการป้องกันปราบปรามอาชกรรมแผนผังขั้นตอนการให้บริการงานบริการแต่ละสายงาน


สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764