[09] คู่มือการให้บริการประชาชนงานอำนวยการ


งานป้องกันปราบปราม


งานจราจร


งานสืบสวน


งานสอบสวน


คู่มือการให้บริการประชาชน งานอำนวยการ
คู่มือการให้บริการประชาชน งานป้องกันปราบปราม
คู่มือการให้บริการประชาชน งานจราจร
คู่มือการให้บริการประชาชน งานสืบสวน
คู่มือการให้บริการประชาชน งานสอบสวนคู่มือประชาชนเรียนรู้กฎหมายสิทธิหน้าที่และการป้องกันปราบปรามอาชกรรมแผนผังขั้นตอนการให้บริการงานบริการแต่ละสายงาน
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764