[O6] การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

ช่องทางการเผยแพร่ Social Network


 • Face Book สน.บางซื่อ
  สน.บางซื่อแฟนเพจ


  งานป้องกันปราบปราม
  Fงาน ป.สน.บางซื่อ


  งานจราจร
  Fงาน ป.สน.บางซื่อ


  Twitter
  Twitter สน.บางซื่อ


  Instagram
  Instagram น.บางซื่อ


  Tiktok
  ติ๊กต๊อก สน.บางซื่อ


  Clubhouse
  Clubhouse สน.บางซื่อ


  Youtube
  Youtube สน.บางซื่อ


   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรม ITAผกก.สน.บางซื่อ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรม ITA และมอบรางวัลฯ


Youtube สน.บางซื่อ Youtube สน.บางซื่อ


ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764