[O2] อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบนโยบายผู้บัญชาการตำตรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

อำนาจหน้าที่ ตามกฏหมาย พระราชบัญญัติ ต่างๆ และคำสั่ง ตร.
1.อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจ

ตามมาตรา 6 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565และ อำนาจตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


คำสั่ง ตร. 537/2555 : เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่ตำแหน่งในสถานีตำรวจคำสั่ง ตร. 538/2555 : เรื่องการปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้ปฏิบัติงานสอบสวน2.พื้นที่ ที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

พื้นที่รับผิด สน.บางซื่อ 11.3 ตร.กม.

 • ทิศเหนือ ติดพื้นที่ สน.ประชาชื่น,สน.พหลโยธิน (ถนนซอยวิภาวดีรังสิต11)
 • ทิศใต้ ติดพื้นที่ สน.ดินแดง,สน.พญาไท (ริมทางเท้าถนนซอยพหลโยธิน 2 ตัด ถนนวิภาวดีรังสิต -ริมทางเท้าถนนซอยพหลโยธิน5 -ริมทางเท้าถนนเศรษฐศิริ2 ขอบทางรถไฟฝากตะวันตก)
 • ทิศตะวันตก ติดพื้นที่ สน.ดุสิต, สน.เตาปูน , สน.ประชาชื่น (ขอบทางรถไฟฝากตะวันตก ตัด ริมทางเท้าถนนเศรษฐศิริ2 ไปทางทิศเหนือ ถึงถนนกำแพงเพชร2 ตัด ถนนซอยวิภาวดีรังสิต 11)
 • ทิศตะวันออก ติดพื้นที่ สน.พหลโยธิน, สน.สุทธิสาร, สน.ดินแดง (ริมทางเท้าถนนซอยวิภาวดีรังสิต11 ถึง ริมทางเท้าถนนซอยพหลโยธิน 2 ตัด ถนนวิภาวดีรังสิต)

ประชากรในพื้นที่ ประมาณ 113,000 คน ข้อมูลจากการเตรียมเลือกตั้ง วันที่ 25 เมษายน 2566

ถนนที่รับผิดชอบ มีดังนี้

 • ถนนพหลโยธิน
 • ถนนพหลโยธิน
 • ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
 • ถนนสาลีรัฐวิภาค
 • ถนนประดิพัทธ์
 • ถนนพระราม 6
 • ถนนกำแพงเพชร
 • ถนนกำแพงเพชร1
 • ถนนกำแพงเพชร2
 • ถนนกำแพงเพชร3
 • ถนนกำแพงเพชร4
 • ถนนกำแพงเพชร5
 • ถนนกำแพงเพชร6

เขตการปกครอง รับผิดชอบ 2 เขต ได้แก่

 1. เขต พญาไท
  • แขวง สามเสนใน
  • แขวง พญาไท
 2. เขต จตุจักร
  • แขวง จตุจักร
  • แขวง จอมพล

3.นโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

4.ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764