[028] แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต


แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจําปี พ.ศ. 2566 ของสถานีตํารวจนครบาลบางซื่อ

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แจ้งเหตุ / ร้องเรียน โทรศัพท์ : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
โทรสาร : 0-2279-3764