รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการใช้จ้ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
ข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลดเอกสาร
     
สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เลขที่ 442 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
รับแจ้งเหตุ โทร : 0-2279-3764 มือถือ : 0860352455 (ตลอด 24 ชม.)
fax : 0-2279-3764